Poštovani prijatelji plesa,

Pozdravljam Vas u ime plesne škole „Red Star“. Takođe želim da Vas upoznam o značaju plesa,koji je zaista veliki.

Ples svojom dinamikom ispunjava i ne ostavlja ravnodušnim ni jednog posmatrača, samim tim masovno okuplja i privlači ljude bez obzira na društvenu pripadnost i pol. Takođe utiče na mentalni i fizički razvoj čoveka.

Ples razvija sluh i smisao za ritam i muziku,uči estetski oblikovanom i skladnom kretanju,uzdiže njegovu opštu kulturu na viši nivo.

Naši plesači godinama osvajaju medalje na državnim prvenstvima što je i doprinelo povećanju broja mladih ljudi koji se bave našim sportom. Ples zahteva velika odricanja,puno sati napornih treninga. Veoma sam ponosna što su naši članovi ne samo uspešni sportisti već i izuzetni đaci i studenti. Uz odličan stručni rad članovi naše škole postaju vrhunski plesači. Oslobađaju se svih negativnih spoljnih uticaja,druže se međusobno,žive zdrav život,postaju dobri i korisni ljudi,rade ono šta vole i nikada ne odustaju.

Svim polaznicima i starim članovima želim da pronađu sebe,da ostvare odlične rezultate i da se što bolje plasiraju na evropskoj i svetskoj rang listi.

Važni životni ciljevi zahtevaju strpljenje!